Aktualności

17/11/2015

Szkolenie z platformy informacyjnej

W dniu 14 listopada 2015 r. rozpoczęły się szkolenia z zakresu obsługi platformy informacyjnej cyfrowe.lubelskie.pl dla Beneficjentów Ostatecznych projektu. Szkolenia przeprowadzi firma Syntea zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj.
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione przez lokalnych koordynatorów telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu szkolenia. Szkolenia odbędą się na terenie 34 gmin i 2 powiatów uczestniczących w projekcie. Szkolenie w wymiarze 4 godzin zegarowych zostanie potwierdzone świadectwem ukończenia. Łącznie ma zostać przeszkolonych 2328 osób.