Aktualności

04/02/2015

Informacja dla uczestników projektu - WAŻNE.

Szanowni Państwo
w przypadku zmiany danych adresowych uczestników projektu (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście lokalnemu koordynatorowi w Państwa gminie/powiecie
lub listownie wysyłając na adres:
Biuro projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Gospodarki i Innowacji
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin