Aktualności

26/01/2015

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU

W dniu 26 stycznia 2015 r. rozpoczynają się szkolenia w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III", które odbywać się będą od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj.
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, stanowi on warunek udziału w projekcie i otrzymania sprzętu komputerowego.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na około 2 tygodnie przed szkoleniem zostaną zawiadomieni przez koordynatorów lokalnych pisemnie lub telefonicznie o miejscu, terminie i godzinie szkolenia. Szkolenia są bezpłatne, nie zapewniamy opieki na dziećmi.